2014/09/19

Joanna Sierko-Filipowska


Joanna Sierko-Filipowska

Born on February 13, 1960 in Bialystok.
In 1985 she graduated with distinction from the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw.
- She studied in the workshop studio of Prof. Halina Chrostowska
and painting studio of Prof. Jerzy Tchórzewski.
In 1986 she was awarded an artist grant sponsored by the Minister of Culture and Art.

Urodzona 13 lutego 1960 roku w Białymstoku.
W 1985 roku ukończyła z wyróżnieniem wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
- dyplom w pracowni grafiki warsztatowej prof. Haliny Chrostowskiej
- aneks do dyplomu w pracowni prof. Jerzego Tchórzewskiego
W 1986 roku otrzymała stypendium twórcze przyznane przez Ministra Kultury i Sztuki.


More: www.joannasierko.pl


No comments:

Post a Comment