2014/03/09

Lamb - Wise Enough
Lyrics:

I had a dream that all of time was running dry
and life was like a comet falling from the sky

I woke so frightened in the dawning, oh, so clear
How precious is the time we have here

Are we not wise enough to give all we are?
Surely we're bright enough to outshine the stars
The human kind gets so lost in finding its way
but we have a chance to make a difference til our dying day

And you might pray to God, or say it's Destiny
But I think we are just hiding all that we can be

Are we not wise enough to give all we are?
Surely we're bright enough to outshine the stars
The human kind gets so lost in finding it's way
but we have a chance to make a difference till our dying day

All I'm really asking is: what are we doing here?
Are we just killing time? Just living year to year?

In this big world, no one else can play our part
Ain't it time to just wake up and give it all

Are we not wise enough to give all we are?
Surely we're bright enough to outshine the stars
The human kind gets so lost, and in finding it's way
we have a chance to make a difference till our dying day

we have a chance to make a difference til our dying day
we have a chance to make a difference til our dying day

Tlumaczenie

Miałam sen, że cały czas wysychał,
i życie było jak kometa spadająca z nieba

Obudziłam się wystraszona gdy świtało, och, to takie jasne:
Jak cenny jest ten czas, który mamy tutaj

Refren: Czy nie jesteśmy na tyle mądrzy, aby dać to wszystko czym jesteśmy?
Na pewno błyszczymy wystarczająco, aby przyćmić gwiazdy,
Ludzki gatunek jest taki zagubiony w szukaniu swojej drogi,
ale mamy szanse aby to zmienić, aż po dzień naszej śmierci

I możesz modlić się do Boga, albo powiedzieć że to przeznaczenie,
Ale sądzę, że my po prostu ukrywamy to wszystko, czym moglibyśmy być

Ref: Czy nie jesteśmy na tyle mądrzy, aby dać to wszystko czym jesteśmy?
Na pewno błyszczymy wystarczająco, aby przyćmić gwiazdy,
Ludzki gatunek jest taki zagubiony w szukaniu swojej drogi,
ale mamy szanse aby to zmienić, aż po dzień naszej śmierci

Wszystko o co na prawdę pytam to: Co my tu robimy?
Czy my tylko zabijamy czas? Tylko żyjemy z roku na rok?

W tym dużym świecie, nikt inny nie będzie po naszej stronie,
Czy to nie czas aby po prostu się obudzić i dać to wszystko /czym jesteśmy/?

Ref: Czy nie jesteśmy na tyle mądrzy, aby dać to wszystko czym jesteśmy?
Na pewno błyszczymy wystarczająco, aby przyćmić gwiazdy,
Ludzki gatunek jest taki zagubiony w szukaniu swojej drogi,
ale mamy szanse aby to zmienić, aż po dzień naszej śmierci

Mamy szanse, aby to zmienić, aż po dzień naszej śmierci,
mamy szanse, aby to zmienić, aż po dzień naszej śmierci.

No comments:

Post a Comment